SYSTEM RR

Rusztowanie ramowe typ RR-0,8 poddane zostało obliczeniom statycznym (w zestawach typowych do wysokości 60 m), wykonanym przez długoletnich pracowników wydziału Budownictwa Politechniki Lubelskiej i z powodzeniem przeszło badania laboratoryjne w Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, a następnie otrzymało certyfikat bezpieczeństwa B nr B/02/003/12. Rusztowanie posiada również Świadectwo ochronne nr 65504 wydane przez Urząd Patentowy RP. Rusztowanie składa się głównie z komponentów stalowych trwale zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe.

Lista produktów RR