SYSTEM PUM

Rusztowanie ramowe typ PUM (wymiarowo zgodne z rusztowaniem Plettac) poddane zostało obliczeniom statycznym (w zestawach typowych do wysokości 60 m), wykonanym przez długoletnich pracowników wydziału Budownictwa Politechniki Lubelskiej i z powodzeniem przeszło badania laboratoryjne w Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie i Instytucie Bezpieczeństwa Pracy w Pradze, a następnie otrzymało certyfikat bezpieczeństwa B nr B/02/004/12 i certyfikat nr 235/022/2013. Rusztowanie składa się głównie z komponentów stalowych trwale zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe.

Lista produktów PUM