SYSTEM BAL

1.1. PRZEZNACZENIE RUSZTOWANIA

Systemowe rusztowanie ramowe typ PIONART – model BAL (wg PN-47900-1: 1996 – rusztowanie, którego podporami są płaskie konstrukcje
ramowe, a całość składa się z prefabrykowanych elementów, w których wszystkie wymiary siatki konstrukcyjnej, lub przynajmniej ich część,
są jednoznacznie narzucone przez ściśle powiązane z tymi elementami części) jest przeznaczone do prowadzenia następujących prac:

 • tynkowanie i malowanie ścian;
 • ocieplanie budynków;
 • mycie okien;
 • renowacja, konserwacja i dekoracja elewacji;
 • murowanie budynków i budowli;
 • montaż instalacji przemysłowych;
 • czyszczenie i zabezpieczanie antykorozyjne konstrukcji stalowych.

Ze względu na dopuszczalne obciążenie pomostu wynoszące 2 kN/m2 (3 grupa znamionowa wg PN-M-47900-1: 1996, 3 klasa obciążenia
wg PN-EN 12811-1:2007), prowadzone prace nie mogą powodować składowania materiałów na rusztowaniu, za wyjątkiem tych, które są
przeznaczone do natychmiastowego wykorzystania.

1.2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA RUSZTOWANIA

Dane techniczne rusztowania ramowego typ PIONART – model BAL:

 • maksymalna wysokość (bez dodatkowych obliczeń statycznych) – 60,2 m (bez oblicowania) lub 40,2 m (z siatką);
 • długość – dowolna, konfigurowana z pól o długościach 0,73 m; 1,09 m; 1,57 m; 2,07 m; 2,57 m lub 3,07 m;
 • szerokość: 0,73 m;
 • wysokość ramy: 2,0 m;
 • maksymalne obciążenie pomostu roboczego: 2 [kN /m 2 ];
 • możliwość ustawienia przy fasadzie zamkniętej lub częściowo otwartej (fasadzie, w której powierzchnia otworów równomiernie rozmieszczonych nie przekracza 60% całkowitej powierzchni ściany);
 • możliwość zastosowania wąskich (0,36 m) i szerokich (0,73 m) konsol poszerzających pomosty;
 • możliwość przesunięcia pionowej osi rusztowania;
 • możliwość zabezpieczenia rusztowania przez pokrycie siatką lub plandeką;
 • możliwość zastosowania wysięgników transportowych o udźwigu do 150 kg;
 • możliwość obejścia przeszkód i realizacji przejazdów poprzez zastosowanie dźwigarów;
 • zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych poprzez ocynkowanie;
 • ochrona elementów drewnianych poprzez impregnację.

Lista produktów BAL