Sprzedaż rusztowań

Firma oferuje sprzedaż poniższych typów rusztowań
Scolvest – sprzedaż rusztowań

BAL typ Baumann

OPIS TECHNICZNY RUSZTOWANIA

1.1. PRZEZNACZENIE RUSZTOWANIA
Systemowe rusztowanie ramowe typ „BAL- 0,73” (wg PN-47900-1: 1996 – rusztowanie, którego podporami są płaskie konstrukcje ramowe, a całość składa się z prefabrykowanych elementów, w których wszystkie wymiary siatki konstrukcyjnej, lub przynajmniej ich część, są jednoznacznie narzucone przez ściśle powiązane z tymi elementami części – jest przeznaczone do prowadzenia następujących prac:

 • robót ogólnobudowlanych i remontowych na elewacjach obiektów budowlanych;
 • tynkowanie i malowanie ścian;
 • izolacji ocieplających obiektów budowlanych i instalacji przemysłowych (rurociągi , kotły itp.)
 • renowacja, konserwacja i dekoracja elewacji;
 • murowanie budynków i budowli;
 • montażu , demontażu i konserwacji instalacji przemysłowych;
 • czyszczenie i zabezpieczanie antykorozyjne konstrukcji stalowych.
 • mycie okien;

Ze względu na dopuszczalne obciążenie pomostu wynoszące 2 kPa (trzeci numer wielkości znamionowej wg PN-M-47900-1:1996), prowadzone prace nie mogą powodować składowania nadmiernej ilości materiałów na rusztowaniu

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA RUSZTOWANIA

Dane techniczne rusztowania ramowego typ „BAL- 0,73” :

 • maksymalna wysokość (z dodatkowymi obliczeniami statycznymi) 60 m , standard – 24,0 m
 • długość – dowolna, konfigurowana z pól o długościach 2,57 m lub 3,07 m ;
 • szerokość : 0,73 m – klasa szerokości strefy roboczej W06
 • wysokość ramy : 2,0 m;
 • maksymalne obciążenie pomostu roboczego : 2,00 [kN /m2] – 3 klasa obciążenia wg PN-EN 12811-1; 2003
 • możliwość ustawienia przy fasadzie zamkniętej lub częściowo otwartej (fasadzie, w której powierzchnia otworów równomiernie rozmieszczonych nie przekracza 60% całkowitej powierzchni ściany) ;
 • możliwość zastosowania wąskich (0,36 m) i szerokich (0,73 m) konsol poszerzających pomosty;
 • możliwość zabezpieczenia rusztowania przez pokrycie siatką lub plandeką;
 • możliwość zastosowania wysięgników transportowych o udźwigu do 150 kg;
 • możliwość obejścia przeszkód i realizacji przejazdów poprzez zastosowanie dźwigarów;

zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych poprzez ocynkowanie,
ochrona elementów drewnianych poprzez impregnację

PUM typ Plettac

OPIS TECHNICZNY RUSZTOWANIA

1.1. PRZEZNACZENIE RUSZTOWANIA
Systemowe rusztowanie ramowe typ PIONART – model PUM (wg PN-47900-1: 1996 – rusztowanie, którego podporami są płaskie konstrukcje ramowe, a całość składa się z prefabrykowanych elementów, w których wszystkie wymiary siatki konstrukcyjnej, lub przynajmniej ich część, są jednoznacznie narzucone przez ściśle powiązane z tymi elementami części) jest przeznaczone do prowadzenia następujących prac:

tynkowanie i malowanie ścian;
ocieplanie budynków;
mycie okien;
renowacja, konserwacja i dekoracja elewacji;
murowanie budynków i budowli;
montaż instalacji przemysłowych;
czyszczenie i zabezpieczanie antykorozyjne konstrukcji stalowych.

Ze względu na dopuszczalne obciążenie pomostu wynoszące 2 kN/m2 (3 grupa znamionowa wg PN-M-47900-1:
1996), prowadzone prace nie mogą powodować składowania materiałów na rusztowaniu, za wyjątkiem tych, które są
przeznaczone do natychmiastowego wykorzystania.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA RUSZTOWANIA

Dane techniczne rusztowania ramowego typ PIONART – model PUM :

maksymalna wysokość bez dodatkowych obliczeń statycznych (mierzona do powierzchni najwyższego pomostu: 24,2 m;
podstawowa długość pola: 2,0 m; 2,5 m lub 3,0 m;
długość – dowolna, konfigurowana z pól o długościach: 0,7 m; 1,1 m; 1,5 m; 2,0 m; 2,5 m lub 3,0 m;
szerokość: 0,74 m;
wysokość ramy: 2,0 m;
maksymalne obciążenie pomostu roboczego: 2 [kN /m2];
możliwość ustawienia przy fasadzie zamkniętej lub częściowo otwartej (fasadzie, w której powierzchnia otworów równomiernie rozmieszczonych nie przekracza 60% całkowitej powierzchni ściany);
możliwość zastosowania wąskich (0,32 m) i szerokich (0,74 m) konsol poszerzających pomosty;
możliwość przesunięcia pionowej osi rusztowania;
możliwość zabezpieczenia rusztowania przez pokrycie siatką lub plandeką;
możliwość zastosowania wysięgników transportowych o udźwigu do 150 kg;
możliwość obejścia przeszkód i realizacji przejazdów poprzez zastosowanie dźwigarów;
zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych poprzez ocynkowanie, ochrona elementów drewnianych poprzez impregnację;